Sunucu ve Veri Depolama Sistemleri

Bilgi, iş sürekliliği açısından her kurum için önemli.

Yıllar içinde kurumlar büyüdükçe, çalışan sayısı arttıkça, kurumların sosyal ve ticari yapıları kompleks hale geldikçe bilginin önemi artmaya devam etmiştir. gelişen dünyada bilgisayar teknolojisiyle beraber dijital bilgi bankaları oluşmuştur. Dijital veri miktarlarının çok hızlı bir artış göstermesi ve tahminlerin ötesinde de büyümeye devam etmesi depolama ve güvenlik önlemleri konusunda uzmanlıkların oluşması sonucunu doğurmuştur.

Indexline Teknoloji veri depolama ve yedekleme üniteleri ile kurumların ihtiyaç duyabileceği depolama üniteleri ( storage ), veri depolama ağları ( SAN ) ve tüm depolanmış verilerin bir eşini almaya yarayan yedekleme (Backup) dediğimiz teknoloji ve yapıları kullanarak profesyonel çözümler üretmektedir. Bu teknolojiler bilgiyi güvenilir bir yapı üzerinde konsolide etme mantığıyla oluşturulmuştur. Bu teknolojilerde aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi toplanarak verinin güvenliği, erişilebilirliği ve yönetilebilirliği garanti altına alınmaktadır.

Farklı yaşam döngülerine sahip olan veri, performans-maliyet noktasında belirlenecek en uygun çözümle saklanmak zorundadır. Verinin saklanacağı medyayı belirlemek için dikkat edilmesi gereken birtakım ölçütler bulunmaktadır ölçütler şunlardır.
Verinin kritikliği, kaybı halinde maruz kalınacak problemler,
Veriyi kullanma sıklığı,
İhtiyaç duyulan, veriye ulaşma hızı,
Verinin saklanma süresi
İş sürekliliği

Indexline Teknoloji bu ölçütleri temel alarak ve müşterinin ihtiyaç analizini yaparak uygun olabilecek veri depolama ve yedekleme çözümlerini müşterilerinde konumlandırmaktadır. İhtiyaçlara cevap vermeyen düşük teknolojinin yetersizliğine inandığımız gibi lüzumundan fazla yüksek teknolojinin de gereksizliğine inanıyoruz.

şirketlerin sadece donanım olarak bir veri depolama ünitesi satın almaları optimum bir çözüm değildir. Kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek yazılım ve donanım bütünleşik çözümleri Indexline Teknoloji olarak bizler sizin için belirliyoruz ve bu alana yatırım yaparken en uygun çözümleri oluşturma amacını güdüyoruz. Bunun sonucu olarakta veri koruma ve yönetimi konusunda yazılım yelpazemizi genişletiyoruz ve stratejik iş birliklerimizi bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Bu alandaki stratejik iş birlikteliklerinin sağladığı çözümleri müşterilerimize yansıtarak en iyi sonucun oluşmasını sağlıyoruz.

 İş Sürekliliği ve Performans

İş süreçlerinize paralel olarak, ihtiyaç duyulan süreklilik ve performans analizleri yapılır ve alt yapı ihtiyaçları belirlenir. Doğru ürün ve çözümler konumlandırılırak felaket anlarına hazır, performansı yüksek bir proje uygulanır.

 Dinamik Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojileri departmanlarının varoluş nedeni, kurumların iş birimlerini desteklemektir. Dinamik bir BT yapısı firmların rekabetçi ve proaktif olmalarını sağlar. Indexline danışmanları ile doğru çözümlere ulaşıp dinamik bir BT yapısı oluşturabilirsiniz.

Etkin Felaket Yönetimi ve Konsolidasyon

 

Sunucu Çözümleri

 Endüstri Standardı Sunucular

HP , Dell , Lenovo , Fujitsu sunucular

 İş Kritik Sunucular

HP , Dell , Lenovo , Fujitsu x86 tabanlı İş Kritik Sunucular ve  Itanium işlemcili İş Kritik Sunucular

 Giriş Seviyesi Sunucular

Giriş seviyesi DAS, NAS ve SAN çözümleri

 Orta Seviye Sunucular

HP , Netapp , EMC, Hitachi Serisi Storage Ürün Ailesi

 

 Kurumsal Sunucular

HP , Netapp , EMC, Hitachi Serisi Storage Ürün AilesiÜrün Ailesi