Danışmanlık ve Proje Hizmetleri

Danışmanlık ve Proje Hizmetleri

 

IT alanındaki hızlı gelişimin sonucu olarak firmaların iş süreçleri de hızla değişmektedir. Önemli olan çalışma şartlarımızı bu hıza uydurmak ve işletmemizde gelişimi, sadece bir kerelik yapılan yenilik olmaktan çıkarıp düzenli ve sürekli bir hale getirmenin önemini kavramaktır.

Biz; firmaların çalışma süreçleriyle en iyi şekilde koordinasyon sağlayan teknolojik altyapı ve bilgi teknolojileri gereksinimlerinin saptanması, beklenti ve ihtiyaçlara uygun çözümlerin tanımlanması, tanımlanan bu çözümler için donanım ve yazılım bileşenlerinin tedarik edilmesi, uygulama geliştirme ve sistemi devreye alma evrelerinin belirlenmesi ve tüm bu süreçlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik danışmanlık ve projelendirme hizmetleri sunuyoruz.

 

Teknoloji Hizmetleri

Indexline Bilişim Hizmetleri, Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda, kritik ve hassas iş süreçlerinin daha iyi yönetilmesini sağlayan ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak Oracle ile entegre ya da kendi başına gereksinimleri karşılayabilen kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Kurum içi ya da kurumlar arası entegrasyonu sağlamak için yapılan yazılımlar; analiz, tasarım, geliştirme, performans testleri ve uygulama süreçlerine uygun olarak; Kurum ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilecek şekilde tamamlanırlar.

Şirket ihtiyaçları doğrultusunda farklı ve en yeni teknolojilerle ürettiğimiz yazılımlarda kriterlerimiz; fonksiyonellik, esneklik, modülerlik, farklı lokasyonlardan işletme bilgisine hızlı erişim, yeniden yapılanmaya elverişlilik ve evrenselliktir.

Farklı platformlar üzerinde çözüme yönelik uygulamalar geliştirmek, müşterilere özel ve ihtiyaca yönelik çözümler üretmek ve üretilen çözümleri müşteri ile paylaşmak; Teknik danışmanlık ekibinin ana hedeflerindendir. Teknik danışmanlık ekibimizin uzmanlık kapsamındaki konu başlıkları;

İşletim Sistemi (UNIX, LINUX, MS )
Veri Tabanı Sistemleri (Oracle , MSSQL)
Konfigürasyon, Altyapı ve Ölçekleme Hizmetleri
Yedekleme, Problem Giderme ve Kurtarma Hizmetleri
Sistem Denetim Hizmetleri
Sistem Tasarım ve Kurulum
Sunucu İzleme ve Performans

Gerekli Yazılım Güncellemeleri ve Patchlerin uygulanması
Daha Önce yapılmış Yazılım Çalışmaları ile ilgili problemlerin giderilmesi, performans sorunları ve iyileştirme çalışmalarıdır.
Sistem Destek biriminiz yoksa, Destek Uzmanlarımız doğrudan şirketinizin Sistem Destek Birimi gibi davranabilir, tüm bakım görevlerini sizin adınıza üstlenebilirler. Bu işlemleri yaparken ihtiyaçlarınız doğrultusunda yerinde destek verebildikleri gibi, sisteminize uzaktan erişim sağlayarak veya telefonla kontak kurarak da sorunlarınızın çözümünde sizlerle destek verebilirler.

Teknik danışmanlık ekibinin vermiş olduğu destek hizmetler;

SQL,Oracle veri tabanı kurulum/sürüm yükseltmelerinin yapılması,
Yama (patch) kurulumları,
Veri tabanlarının başka sunuculara taşınması,
Veri tabanının mantıksal ve fiziksel mimarisinin ayarlanması (tuning) / tekrar düzenlenmesi,
Her türlü sistem çökme senaryosuna karşı önlem olarak yedekleme ve kurtarma politikalarının oluşturulması,
Veritabanının periyodik sağlık kontrollerinin yapılması,
Veritabanlarının uzaktan yönetim için ayarlanması,
Yeni sistemlerin tasarlanmasında veya eski sistemlerin ve mimarilerin modernizasyonu kapsamında kullanılacak uygulamaların ve donanım konfigürasyonlarının oluşturulması
Kullanıcı Hatası Sonucu Oluşan Hataların Giderilmesi
Modül Bazlı Uygulama Sağlık Taraması – Kurulum Kontrolleri
Raporlama Performans Ölçümleri
Yeni Fonksiyonalite Bilgi Aktarımı
AdHoc Çözümler
Klonlama

Destek Hizmetleri

Uygulama Desteği

Uygulama yerleştirim projelerinin canlı kullanıma geçtikten sonra, günlük hayatta kullanımları esnasında çıkabilecek problemlerin çözümü ve yeni doğan ihtiyaçların modellenerek sistem üzerinde hayata geçirilmeleri amacıyla verilen hizmetlerdir.

Veritabanı ve Sistem Yönetim Desteği

Kurulan sistemlerin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacı ile verilen bakım ve yönetim hizmetleridir.

Dış Kaynak Kullanımı

Herhangi bir biriminizde sezonluk bir yoğunluğunuz mu var, ya da doğrudan sistem destek elemanlarına mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

Teknik veya fonksiyonel destek anlamında kaynak ihtiyaçlarınızı yerinde görerek analiz ediyor, bütçenize en uygun çözümlerle doğru insanlarla ekibinizin en kısa sürede güçlenmesini; sizin ise, sadece kendi işinize odaklanmanızı sağlıyoruz. Bunu yaparken de sizin yerinize doğru insan kaynağını doğru noktalarda efektif bir şekilde süreçlerinize dahil edip, iş kalite standartlarınızın yükselmesini sağlıyoruz.

IT Satın Alma Desteği

Indexline Bilişim Hizmetleri, Süreç danışmanlığı dışında bilgi sistemleri ile ilgili altyapı danışmanlık hizmetlerini de vermektedir. Mevcut alt yapı sorunlarını en iyi şekilde analiz ederek, yeni teknolojilerle, Kurum için en uygun bilgi sistemi çözümünün uygulanmasını sağlamaktadır. Uygulamanın sürekliliği ve güvenliği açısından titizlikle teknolojik altyapı çalışmalarını yaparak Kurumun ihtiyaçları ile birebir örtüşen en uygun araç, yazılım ve veya donanımı; kalite ve maliyet faktörlerini de göz önünde bulundurularak Şirketlere öneri olarak sunar.

IT Satınalma Desteği ile ilgili neler yapıyoruz :
Donanım gereksinimlerinin belirlenmesi (donanım profili ve sistem mimarisinin oluşturulması)
Gereksinimler doğrultusunda en uygun ürünü belirleme ve ürün seçimi konusunda gerekli bilgi desteği
Gereksinimler doğrultusunda ihtiyaç duyulan aktif ve pasif cihazların marka bağımsız belirlenmesi
Proje ve cihaz sunumları
Üretici – dağıtıcı – taşeron firma faaliyetleri ile ön keşiflerin gerçekleştirilmesi
Satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerin takibi
Montaj ve destek hizmetleri ile ilgili süreç danışmanlığı