Hizmet Anlayışımız

Profesyonel Planlama

Donanım Teknoloji Güvenlik Denetimi profesyonelce planlanmış, mantıklı ve kontrollü aşamalardan oluşmaktadır. Her aşama ilerlemeden önce kapsamlı bir araştırma yapılmaktadır, her bir aşama önceki aşamalardan elde edilen bilgiler üzerine kurulmaktadır ve daha önceden kanıtlanmış teknikler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Yapılacak testler daha önceden belirlenmiş zaman aralıklarında yapılarak, araştırmalar profesyonel bir şekilde gerçekleştirilir ve sisteminizin çalışma düzenini bozmamaya azami özen gösterilir.

Ölçülebilir Katkı

Türkiye’deki ve Dünya’daki bilinen güvenlik denetimi servisleri içinde sadece Donanım Teknoloji, standart olarak bir doğrulama testini içerisinde barındırmakta, böylece güvenlik açıklarının giderildiğinden ve bu sırada yeni güvenlik açıklarının oluşmadığından emin olunmasını sağlamaktadır.

Gelişmiş Uzmanlık

Donanım Teknoloji hedef ağınızı keşfetmek için en iyi ve en güçlü araçları kullanmaktadır. Bunlara kendi ürünlerimizin yanında, rekabetçi ticari yazılımlar ve serbest yazılımlar da dahildir. Böylece en kapsamlı araştırma mümkün kılınmıştır.

Donanım Teknoloji’un piyasada mevcut ticari ve açık kaynak koda sahip olmayan güvenlik tarama araçlarını sürekli takip etmesi ve karşılaştırması sayesinde sahip olduğu temel bilgileri ı kullanarak proje profili ve teknoloji envanterine en uygun tarama araçlarını kullanılmaktadır. Bu Donanım Teknoloji’un güvenlik denetimlerini diğer güvenlik denetimi servislerinden ayıran temel  bir farktır.

Oysa Türkiye’de mevcut yerli ve yabancı güvenlik denetim servislerinin çoğu ya bir adet ticari güvenlik tarama aracına veya sadece Internet üzerinden temin edilebilen yazılımlara dayanmaktadır. Bu teknolojilerin hepsini takip eden ve kendi geliştirdiği araçlarla birlikte kullanan emsal bir servis mevcut değildir.

Sürekli Güncel Bilgi

Donanım Teknoloji metodolojisinin bir parçası olarak güvenlik açıklarının yer üstü ve yer altı kaynaklarını sürekli olarak günü gününe takip edilmekte ve önemli görülenler bir yandan Türkiye’de duyurulurken, bir yandan da Donanım Teknoloji Bilgi Tabanı’na eklenmekte, böylece güvenlik denetimlerinde kontrol edilir hale gelmektedir.

Donanım Teknoloji yeni olarak keşfedilmiş ve henüz güvenlik denetimi araçlarına yansımamış güvenlik açıklarını test etmek amaçlı olarak geliştirdiği kendi metot ve programlarını da güvenlik denetimlerinde kullanmaktadır. Bu özellik, Donanım Teknoloji’u benzersiz ve rakipsiz bir güvenlik denetimi servisi olarak ortaya çıkarmaktadır.

Donanım Danışmanlığı

Donanım Teknoloji her boyutta işletmenin donanımsal danışmanlığını kapsamakta ve gerekli malzemelerin temininde yol gösterici rolü üstlenmektedir.

Günümüzde danışmanlar yada kurum bilgi işlem deparmanı çalışanları bir yeni teknoloji yada cihaz temininde seçim yapmakta zorlanmaktadır. Kurumun gerçek ihtiyacı olan kurum için gerekli özellik ve desteği verip vermediğini farklı firmalardan edinilen kişisel bilgiler ile saptamaya çalışır. Donanım Teknoloji şirketinizi tanır ihtiyaçlarınızı bilir ve bu seçimin yapılması gerektiği kategorideki tüm cihazları önceden test edip yeterlilik derecelerini ve özelliklerini en ince detayına kadar bilir sizi en doğru ve en uygun cihazlara yönlendirir.

Bu şekilde doğru yönlendirme ile kurumunuz bilgi işlem altyapısında hem verim elde edilirken maliyet düşürülür.

Yazılım Danışmanlığı

Donanım Teknoloji Kurum ihtiyaçlarına göre gerekli yazılım ihtiyçalarınızı belirler veya kendisi kurumun ihtiyacına göre web tabanlı yada client/server tabanlı yazılımlar geliştirir.