Dış kaynak kullanımı bir şirketin temel yetkinliğine odaklanıp bu yetkinlik dışındaki konularda başka şirketlerden hizmet almasıdır. Günümüzde şirketler, sadece kendi profesyonel kabiliyetleri üzerine odaklanarak toplam işini daha iyi yönetir hale gelmektedir.

Bilişim teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak isteyen şirketler, kalifiye personel, altyapı, donanım ve yazılım gibi birbirinden farklı alanlara yatırım yapmak zorundadır. Tüm bu süreçlerin toplam sahip olma maliyeti ise genellikle çok yüksektir. Bu nedenle de kârlılığa önem veren şirketler, artık bilişim teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını dış kaynak kullanımı ile karşılayarak maliyet ekonomisinde büyük avantajlar sağlıyor.

Dış kaynak kullanım hizmeti alınacak şirketin işin sürekliliğini sağlayacak yetkin insan kaynağına ve günün gereksinimlerini karşılayan teknolojik birikime sahip olması büyük öneme sahiptir. Güvenli ortamlarda kurulmuş bilgi işlem sistemlerinin, haftada yedi gün, günde 24 saat yetkin ve her zaman erişilebilir kalifiye personelle yönetilmesi, dış kaynak hizmeti verecek şirketin gerekli güvenlik altyapısını sağlamış olması ve buna bağlı olarak da acil durumlar için felaket senaryolarının hazır olması gereklidir…

İndexline, İstanbul ve İzmir’de bulunan yetkin bilişim kadrosu ve Türkiye’nin en büyük şirketlerine 2008 yılından beri verdiği hizmetler çerçevesinde edindiği deneyimi sayesinde, pek çok firmaya bilişim teknolojileri konusunda güvenli, etkin ve nitelikli dış kaynak kullanım hizmeti sunuyor.

İş Sürekliliği Dışkaynak

Felaket durumlarında veri kaybını önlemek için olağanüstü durum merkezlerinin gerekliliği ve iş sürekliliği kavramı her geçen gün şirketler için daha da önem kazanıyor. Doğal afetler ve terör saldırıları şirketinizin sistemlerini ve bilgilerini gerçek zamanlı olarak farklı bir yedekleme noktasına aktarma gereksinimlerini öne çıkarıyor. Kurumların acil durumlarda ayakta kalabilmek için bu tip çözümleri kesinlikle kullanması gerekmekte ve bunun Internet üzerinden ve daha az maliyetle de yapılabilmesi mümkün olabilmektedir.

İndexline olarak size işinizin devamlılığını içeren bir plan dahilinde; insan, bina, ekipman, teknoloji kaynakları, iş ortakları ve tedarikçileri de kapsayan en uygun çözümü beraberce ortaya koymayı teklif ediyoruz. İndexline, güçlü teknolojik bilgi birikimi, uluslararası standartlarında sunulan altyapı ve çözümleri, güçlü hizmet deneyimi ve deneyimli kadrosu ile gerek yedek donanım sağlamada gerekse de güvenli lokasyonlarında verilen sunucu hizmetlerinde sizlere kesintisiz bir iş yaşamı getiriyor.

Uzak İşletim Desteği Hizmetleri

Uzak İşletim Destek Hizmetleri, çok sayıda farklı üretici ve platformun bulunduğu bir ortamda, tüm BT kaynaklarınızın sürekli fonksiyonel olmasını ve IT personel giderlerinizde tasarruf sağlar.

Sistem, platform ve uygulamaların kesintisiz çalışmasının sağlanmasıyla BT yatırımlarından yüksek geri dönüşler
Önlenebilir potansiyel problemlerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla artan operasyonel verimlilik
Tek bir irtibat noktası sayesinde problemlere daha hızlı çözümler
Sistemin kapasite ve performans yönetimi, bakımı ve işletimi için gerekli insan kaynaklarının sağlanması
Gerektiğinde yerinde müdahale ve sorun çözümü hizmetlerini sunmaktadır.

Sanallaştırma Hizmetleri

Sanal altyapı yazılımları kurumlar tarafından bilgi işlem kaynaklarının verimliliğini artırmak ve maliyetlerini düşürmek için kullanılmaktadır.

Bu Çözüm Sizin İçin

HW değişikliği sürecini tahmin edemeyeceğiniz sürelere düşürerek bilgi işlem taleplerine hemen karşılık vermeyi
Her durumda kesintisiz sistem ve donanım bakımı.
Akıllı yük dengeleme yönetimi. Veri merkezinin kaynak kullanımını en gerekli noktalarda optimize ederek servis düzeyinin yükseltilmesini sağlar

Veri Yönetim Hizmetleri

Veritabanı sistemlerinin sorunsuz, hızlı ve kesintisiz hizmet verebilir durumda olması operasyonlarınızın etkili ve başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi iş sürekliliğiniz açısından önem taşır.

İndexline, veritabanı yönetim hizmetleri ile müşterilerinin hızlı, kesintisiz ve güvenilir veritabanı sistemleri ile çalışmasını sağlar.

Bu çözümün sizin için sağladıkları aşağıdaki şekildedir:

İş önceliklerinize paralel olarak optimize edilen ve yönetilen veritabanı sistemleri
Düşen operasyonel giderler
Veritabanı mimarisinin, ilgili ağ yapılarının, depolama komponentleri ve konfigürasyonların analiz ve optimizasyonu
Veritabanı kurulum, güncelleme, yedekleme ve kurtarma hizmetleri
Düzenli bakım ve izleme
Yüksek veritabanı güvenliği
Artan veritabanı etkinliği
Performans ve kapasite planlama
Performans sorunlarının ve potansiyel darboğazların tespiti ve giderilmesi

Network Hizmetleri

İndexline’nın network ve güvenlik hizmetleri LAN ve WAN networklerinizin planlanmasında, dizayn edilmesinde, hayata geçirilmesinde ve sonrasında operasyonel desteğiyle size önemli yardım ve katkı sağlar.

Günümüz dünyasında network ve güvenliği hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle İndexline kanıtlanmış network danışmanlık metodolojilerini uygulayarak işinizin gereksinimlerini tam anlamıyla karşılayacak size özgü çözümler sunar.